Du er her:
 • Nyheter
 • ÅRSMØTE 23.FEBRUAR

  .
  .
  ÅRSMØTE 23. FEBRUAR PÅ GALLERI GOL MED VIDEOFRAMSYNINGAR I FORKANT

  Det vert årsmøte på Galleri Gol med vanlege årsmøte saker.

  FØR møtet, KL. 18.00, vert alle invitert til 3 videoframsyningar frå Haustutstillinga 2016.

  Årsmøtet startar kl 19.30 !
  Enkel servering på Solstad Hotel etter årsmøte

  VELKOMEN !

  Les meir om videoane ved å klikke deg vidare....

  OM VIDEOANE SOM BLIR VIST FRAM PÅ GOL GALLERI TORSDAG 23.FEB KL 18.00        

  I 2016 er det tredje gang Høstutstillingen sender ut utvalgte videoverk til
  kunstforeninger rundt om i landet. Samarbeidet med Norske Kunstforeninger er
  viktig av mange grunner, ikke minst fordi det bidrar til å gjøre Høstutstillingen til
  en nasjonal utstilling – ikke bare for kunstnerne som deltar, men også for
  publikum som kan se kunsten der de bor.
  Videokunsten som vises på Høstutstillingen i år er mangfoldig både når det
  gjelder uttrykk, teknikk og tema, og speiler bredden i det norske
  videokunstfeltet. Fortellinger om det aller næreste vises side om side med
  arbeider som tar for seg de store samfunnsmessige problemstillingene som
  berører oss alle. Årets videokunstnere gir form til sine fortellinger både i
  forseggjorte produksjoner som strekker seg mot kinokvalitet, og i mer lavmælte
  formater som dyrker «low-tech»-estetikken og konnotasjonene av ufiltrert
  virkelighet den fører med seg.
  Arbeidene demonstrerer en av videokunstens største styrker: mediets plastiske
  muligheter. I videokunsten kan historiefortelling foregå på andre og nye måter.
  Collager av funnet og selvinnspilt materiale kan kaste lys over en problemstilling
  på måter en dokumentar aldri kunne gjort. Sekvenser av bilder uten noen synlig
  narrativ logikk kan skape en slags poetisk logikk som likevel blir fortellende.
  Arbeidet kan vises som projeksjon på vegg, på diskrete skjermer eller på
  monitorer i utstillingen, hvor man må ta på seg et headset og dukke alene inn i
  kunstverkets verden.
  Høstutstillingen har som mål å vise hva som rører seg i norsk samtidskunst. Alle
  kan søke om få stille ut på Høstutstillingen, og deltagerne velges av en jury
  bestående av kunstnere. I år sitter Lars Korff Lofthus, Anne Karin Jortveit, Kjetil
  Skøien, Josefine Lyche, Kristine Fornes og Rita Marhaug i juryen.
  De utvalgte videoarbeidene som i år skal sendes ut til kunstforeninger over hele
  Norge er Birgitte Sigmundstads Hammersborg Protecting the bygone Future
  (2016), Kristin Tårnes’ (over)tro (2016) og Eva Bakkesletts Breath (2015).

  BIRGITTE SIGMUNDSTAD - HAMMERSBORG PROTECTION THE BYGONE FUTURE

  Hammersborg Protecting the bygone Future er filmet i Høyblokka og Y-blokka i
  regjeringskvartalet i Oslo, og bygger på en tekst av Kjetil A. Jakobsen som sto på
  trykk i Kunstkritikk i 2014. De to monumentale byggverkene tegnet av Erling
  Viksjø og oppført på 1950- og 60-tallet, forteller komplekse historier, både som
  estetiske objekter og som en form for legemliggjøringer av et politisk
  verdisystem. Gjennom vare bilder som går tett på detaljer fra bygningenes
  utsmykning og veggenes tekstur, formidles det inderlige og håpefulle i Viksjøs
  politiske og estetiske visjon for disse byggverkene.
  Høyblokka og Y-blokka er både en studie i en spesifikk, historisk situert estetikk
  – representert ved kunstnere som Picasso, Inger Sitter, Hannah Ryggen og Kai
  Fjell, eller arkitekter som Mies van der Rohe og Le Corbusier – og en fortelling
  om sosialdemokratiet i Norge. Hva har skjedd med tankegodset Viksjø forsøkte å
  legemliggjøre i Høyblokka og Y-blokka? Sigmundstads film tar oss fra
  optimismen som kjennetegnet tiden da bygningene ble oppført, via
  ødeleggelsene 22. juli 2011, til debatten som siden har pågått om bygningenes
  fremtid.
   

   

  KRISTIN TÅRNES - (OVER) TRO

  (over)tro er filmet på tomta til det forlatte Østsamisk Museum i Neiden i
  Finnmark. Museet ble ferdigstilt i 2009, men står fremdeles uåpnet. I videoen
  utforskes området rundt den stengte bygningen, mens Tårnes reflekterer over
  gamle skikker forbundet med oppførelsen av nye bygg. I en kristen tradisjon ville
  man kanskje bedt en prest velsigne tomta. I samisk tradisjon må man spørre de
  underjordiske åndene om tillatelse. Hva er grunnen til at museet enda ikke har
  åpnet? Skyldes det at byggherren Statsbygg ikke overholdt de foreskrevne
  skikkene, og at de underjordiske ikke har akseptert bygningen? Ville det spilt
  noen rolle om Statsbygg hadde fulgt skikkene? Må man tro for at de skal fungere?
  Videoen ble til som del av det internasjonale residency-programmet til
  kuratorkollektivet Pikene på Broen og vist på Barents Spektakel i februar 2016.

  EVA BAKKESLETT - BREATH

  Åndedrettet er den røde tråden i Eva Bakkesletts videoarbeid Breath. Verket
  kretser rundt pusten som et fundament for alle levende vesener, en
  gjennomstrømmende kraft som binder alle organismer sammen i ett,
  verdensomspennende økosystem. Pusten utforskes i utvidet forstand, gjennom
  betraktningene til filosofer, aktivister og vitenskapsmenn, og gjennom
  assosiasjoner og historiske konnotasjoner. I flere av oldtidens kulturer var pust
  for eksempel ensbetydende med sjel – på gresk, sanskrit og kinesisk kan ordene
  for pust best oversettes med det norske ånd.
  Bakkeslett tolker pusten visuelt i et assosiativt og poetisk billedspråk, der
  sekvensen av bilder ikke følger noen lineær narrativ logikk. Tette bomullsskyer
  velter ut av en fabrikkpipe, damp siver ut fra huller i bakken i et vulkansk
  landskap, et knitrende bål forvandler de brennende kvistene til røyk og aske.
  Filmen er laget med støtte fra Nordnorsk Filmsenter, Fond for Lyd og Bilde og
  Billedkunstnernes Vederlagsfond.

  Aktiviteter

  Levert av WebSite AS